Honorowy Patronat Wójta Gminy Inowrocław to znak uznania nadawany inicjatywom o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Jest to wyróżnienie, które nie tylko podnosi prestiż wydarzenia, ale również eksponuje jego zgodność z wartościami i celami Gminy. Różnorodność przedsięwzięć objętych Patronatem – od lokalnych po międzynarodowe – świadczy o otwartości i wszechstronności tej formy wsparcia.

Procedura przyznawania Honorowego Patronatu jest klarowna i transparentna. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy, każdy wniosek podlega szczegółowej weryfikacji, a decyzja o przyznaniu wyróżnienia jest wyłącznym prawem Wójta. Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym wsparciem finansowym czy organizacyjnym ze strony Gminy. Proces aplikacyjny wymaga złożenia stosownego formularza oraz załączników, takich jak szczegółowy program czy regulamin wydarzenia, co pozwala na kompleksową ocenę każdej inicjatywy.

Obowiązki i wytyczne dla organizatorów są jasno określone. Od momentu przyznania Patronatu, organizator zobowiązany jest do właściwej komunikacji tego faktu, a także do umieszczania loga Gminy Inowrocław na wszystkich materiałach promocyjnych. Istnieje jednak możliwość odwołania przyznanego wcześniej Patronatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym organizator zostaje niezwłocznie poinformowany.

  • Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu.
  • Wniosek jest dokładnie analizowany przez odpowiednie jednostki organizacyjne, które wydają opinię w tej sprawie.
  • Organizatorzy są informowani o decyzji Wójta pisemnie, a w szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu.
  • Źródło: https://gminainowroclaw.eu/

    Archiwum: styczeń 2024